Bankov detaily divadlo dóm Jakabov palác fontána kostoly a modlitebne kúpaliská kuriozity kúpele múzeum nemocnica okienkové okolie panorámy parky príroda pohostinstvá pomník obráncov vlasti pošta radnica súdna stolica školy trhy a veľtrhy udalosti ulice Urbanova veža vojsko železničná stanica

Školy Košice


História Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice sa zacala písat zaciatkom 20. storocia, po tom, co predstavitelia mesta roky naliehali na predstavitelov Uhorského štátu, aby došlo k zapocatiu výstavby štátnej nemocnice. Nová štátna nemocnica bola v Košiciach otvorená 24. júna 1924. Pri otvorení nemocnica mala 600 postelí s odd. interným - 140 postelí, chirurgickým - 160, kožno-pohlavným - 140, ocným - 50, detským - 50, plúcnym - 40, infekcným - 20, s prosektúrou a bakteriológiou. Jej prvým riaditelom sa stal MUDr. Jozef Uram, syn národovca a spisovatela Rehora Urama - Podtatranského.

V roku 1928 sa kapacita štátnej nemocnice v Košiciach zvýšila na 848 postelí. Pre závažný výskyt besnoty na východnom Slovensku bol zriadený pri štátnej nemocnici Pasteurov ústav pre anrabické ošetrovanie osôb z krajiny Slovenskej a Podkarpatoruskej, kde sa zdravotnícke ústavníctvo nachádzalo v dezolátnom stave. Vznik tohto ústavu svedcí o tom, že Štátna nemocnica v Košiciach krácala s európskym vedeckým trendom. Stará FNsP bola pritom akousi matkou novej FNsP - postupne sa z Rastislavovej na Triedu SNP stahovali rôzne pracoviská i pracovníci.

Po piatich rokoch spolocnej histórie sa FNsP na Rastislavovej ulici opät osamostatnila - 1. januára 1986 a v roku 1993 bola pomenovaná na Fakultnú nemocnicu L. Pasteura. Súcastou jej histórie a bolo slávnostné otvorenie nového pavilónu ortopedickej protetiky v novembri 1996 a vznik centra pre liecbu drogových závislostí v zrekonštruovanej budove na Skladnej ulici v júni 1997, ako prvého lôžkového zariadenia tohto typu na Slovensku. Obe fakultné nemocnice existovali samostatne bezmála dvadsat rokov.

Prvého januára 2005 sa história zopakovala - Fakultná nemocnica s poliklinikou na Triede SNP zanikla zlúcením s Fakultnou nemocnicou L. Pasteura Košice, ktoré má tak dve prevádzky – na Rastislavovej 43 a Triede SNP 1.

zdroj: www.geocaching.com


Bankov detaily divadlo dóm Jakabov palác fontána kostoly a modlitebne kúpaliská kuriozity lázně múzeum nemocnica okienkové okolie panorámy parky príroda pohostinstvá pomník obráncov vlasti pošta radnica súdna stolica školy trhy a veľtrhy udalosti ulice Urbanova veža vojsko železničná stanica
nahoru

© Staré Košice 2017

tvorba www, firemné a svadobné videá 
SKILL production

Sú tieto stránky responsivne?

Všetok obrazový materiál na www.starekosice.sk pochádza z vlastnej rodinnej zbierky a je vybavený ochranným vodoznakom, obsah týchto webových stránok je chránený vlastným autorským právom alebo autorským právom iných strán, kopírovanie, šírenie, ďalšie spracovanie či úprava alebo zhotovovanie ďalších kópií je bez súhlasu editora či autorov zakázané, neoprávnené použitie akéhokoľvek obsahu je postihnuteľné podľa platných zákonov.