Bankov detaily divadlo dóm Jakabov palác fontána kostoly a modlitebne kúpaliská kuriozity kúpele múzeum nemocnica okienkové okolie panorámy parky príroda pohostinstvá pomník obráncov vlasti pošta radnica súdna stolica školy trhy a veľtrhy udalosti ulice Urbanova veža vojsko železničná stanica

Kúpaliská Košice


Bankov detaily divadlo dóm Jakabov palác fontána kostoly a modlitebne kúpaliská kuriozity lázně múzeum nemocnica okienkové okolie panorámy parky príroda pohostinstvá pomník obráncov vlasti pošta radnica súdna stolica školy trhy a veľtrhy udalosti ulice Urbanova veža vojsko železničná stanica

Areál Mestského kúpaliska v Košiciach patrí k významným medzivojnovým realizáciám stavieb tohto druhu na Slovensku z obdobia funkcionalizmu. Oelschlägerova stavba je svojou architektonickou kvalitou porovnateľná s nádhernou predvojnovou funkcionalistickou stavbou kúpaliska Zelená žaba v Trenčianskych Tepliciach, od Ladislava Rada. Môžeme ju tiež porovnávať s termálnym kúpaliskom Eva v Piešťanoch, ktoré vybudovali v rokoch 1933 - 1934 podľa projektu architektov F. Wimmera, V. Kolátora, A. Szônyiho. Obe sú takisto kultúrnou pamiatkou.

Technické dvojúrovňové riešenie bazénov Mestského kúpaliska v Košiciach a ich rozmery pripomínali moderné plavárne, stavané v danom období najmä v USA. Temer intaktne sa tu zachoval aj pôvodný mobiliár i unikátny slnečný kolektor so slnečnými hodinami.

Tento typ funkcionalistickej architektúry je dokumentom významnej kapitoly slovenskej architektonickej tvorby, ktorá je charakteristická pre medzivojnové obdobie.

Areál kúpaliska má dodnes unikátne zachovanú objektovú skladbu, degradovanú len nezásadnými utilitámymi zásahmi. Preto je žiaduce zachovať autentickú objektovú skladbu kultúrnej pamiatky vrátane historickej zelene a uprednostniť pôvodnú funkciu jednotlivých objektov.

zdroj a viacej informácií: http://www.kosice-estranky.sk


nahoru

© Staré Košice 2017

tvorba www, firemné a svadobné videá 
SKILL production

Sú tieto stránky responsivne?

Všetok obrazový materiál na www.starekosice.sk pochádza z vlastnej rodinnej zbierky a je vybavený ochranným vodoznakom, obsah týchto webových stránok je chránený vlastným autorským právom alebo autorským právom iných strán, kopírovanie, šírenie, ďalšie spracovanie či úprava alebo zhotovovanie ďalších kópií je bez súhlasu editora či autorov zakázané, neoprávnené použitie akéhokoľvek obsahu je postihnuteľné podľa platných zákonov.